محصولات تولید شده در حوزه کنترل اتوماتیک

 •  راه اندازی خط تولید کاتالیست خودرو در شهرک صنعتی کاسپین

 • راه اندازی خط تولید Variable Frequency Drive در شرکت سپاهان کالا

 • ساخت کانوایر خط تولید مواد غذایی برای شرکت های چی­توز، مزمز، مانا

 • ساخت کانوایر پخت شیمیایی در خط تولید کاتالیست شهرک صنعتی کاسپین

 • ساخت دستگاه تست دینام خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران INS04143

 • ساخت دستگاه تست وایرشمع خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI4267

 • ساخت دستگاه تست واترپمپ خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI3891 , 3892

 • ساخت دستگاه تست شمع خودرو خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران INSO2403

 • ساخت دستگاه تست ترموستات خودرو خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI5599

 • ساخت دستگاه تست پارامترهای بیرینگ خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران ISIR13097

 • ساخت کوره های کنترل دما با محدوده کنترلی بسته برای آزمایشگاه کالیبراسیون

 • ساخت تستر کلاچ برای دو مدل از کلاچ های هوایی

 • راه اندازی تولید تجهیزات تولید قطعات الکترونیکی و مکانیکی درب های اتوماتیک

 • راه اندازی تولید قطعه Seal Dust ترکیبی لاستیک و استیل

 •  ساخت چهار تستر مختلف Leakage برای صنایع مختلف هوایی و زمینی

 • ساخت تستر اکچویتر برای تست اکچویترهای زمینی و هوایی

 • ساخت دستگاه پنوماتیکی برای تعویض قطعات داخلی شیرها مانند بوش و آببندها در شرکت های حفاری